top of page
Skajdde press 5

Rika Maja och älvens röst/moder

Jag är snön som faller över Sulidälbmá

Jag är mjölkigt smältvatten från Sálajiegna

Jag är regnvatten i kristallklara fjälljokkar

Jag är Bieskehávrre, Tjieggelvas och Vuolvojávrre 

 

Jag är Abmoälven, Varggáädno och Vistån

Jag är lugna sel och mjuka vita stränder

Jag är muller som av åska, forsens dån

Jag är underströmmar, virvlande mot djupet

Jag är kraften i alla mina droppar

Jag är kallad av havet

Jag är redo

Text av Josefin Şîlan Karlsson

bottom of page